Contact

‘Frysk yn ‘e soarch’ is een project van de Afûk. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt contact opnemen met ons projectteam via friesindezorg@afuk.frl of 058-2343070.

 

Bezoekadres
Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden / Ljouwert

Postadres
Postbus 53
8900 AB Leeuwarden / Ljouwert