Informatiecampagne Taal in het sociaal domein

In september start de informatiecampagne Taal in het sociaal domein. We delen verhalen en ervaringen van professionals over de rol van taal in hun werk. Waarom is aandacht voor taal belangrijk, hoe kan ik aansluiten als ik zelf de taal niet spreek en waarom vinden klanten het belangrijk? Deze vragen staan centraal. In Fryslân is het grootste deel van de inwoners meertalig. Naast het Nederlands en Fries is er ook aandacht voor de stads- en streektalen, maar ook voor migrantentalen. Van september 2020 tot september 2021 verschijnen op deze site verhalen en bijdragen van diverse zorgprofessionals. Deze bijdragen worden in samenwerking met de Friese gemeenten verspreid onder zorgprofessionals die werkzaam zijn in het sociaal domein. Wil jouw organisatie ook de artikelen en informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar douwkje.douma@afuk.frl.