Friese taal in de zorg

Taal is bepalend voor het welzijn van mensen die zorg nodig hebben. Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? En dat gevoel hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgden.

Taal is de sleutel ta goeie soarch.

Een goed contact en een goede relatie met de zorgvrager hangen nauw samen met de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Het taalgebruik bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Het gebruik van de moedertaal kan die afstand verkleinen.

 

Afuk Home Afuk Home

Over Fries in de zorg

Het gebruik van de moedertaal in zorgsituaties is belangrijk. De zorgvrager kan in de eigen taal beter uit zijn woorden komen, geeft meer en betere informatie. Bovendien stelt het gebruik van de eigen taal iemand op zijn gemak. Met het project Frysk yn ‘e soarch stimuleert de Afûk het gebruik van de eigen taal in zorgsituaties. Professionals in de zorg worden geinformeerd over het belang van taal in de zorg, er wordt meegedacht over materialen en hulpmiddelen in de eigen taal en er is een ruim aanbod aan cursussen en workshops.

Brûk taal as in ynstrumint om de ferbining te meitsjen mei de soarchfreger. 

Frysk yn ‘e soarch wordt uitgevoerd door de Afûk, de organisatie voor taalpromotie en taaloverdracht in Fryslân en mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.