Professionals

Taal heeft invloed op de kwaliteit van zorg. Aandacht voor de moedertaal van de zorgvrager helpt om de boodschap goed over te brengen. Het stelt de zorgvrager gerust en kan het vertrouwen vergroten. Bovendien helpt het gebruiken van de eigen taal de zorgvrager om zijn verhaal goed te vertellen: het is gemakkelijker om de juiste woorden te vinden, waardoor er meer en betere informatie naar boven komt.

De professional bepaalt de taal dy’t sprutsen wurdt. 

Zorgaanbieders in Fryslân zetten taal bewust in. Een Friestalige dementietest, Frysk in de spreekkamer en patientinformatie in de eigen taal zijn enkele voorbeelden van Frysk in de zorg. Lees meer over de voordelen van het gebruik van de eigen taal, inspirerende voorbeelden en achtergrondinformatie.

Waarom het interessant voor u is.
  • professional aan het woord
  • voorbeelden
  • onderzoek
Zo kunt u meteen aan de slag.
  • producten
  • workshop
  • cursussen
  • activiteiten
  • praktische tips

professional aan het woord

Geeske van Kesteren-Zonderland

Geeske van Kesteren-Zonderland

Kinderfysiotherapeut Ik zie dagelijks in de praktijk dat kinderen opener zijn als ik hen aanspreek in hun eigen taal.
Mark Esinger

Mark Esinger

huisarts Het is voor mij als huisarts belangrijk om het Fries te verstaan.

voorbeelden

Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen

Poëzy foar bewenners fersoargingstehuzen

Op 24 april binne by 88 lyts- en grutskalige fersoargingstehuzen rûnom yn de provinsje Fryslân poëzykaarten besoarge foar de goed 5.000 bewenners. It is in aksje fan Leeuwarden UNESCO City of Literature yn gearwurking mei Dichterskollektyf RIXT. RIXT-dichters Jan Kleefstra, Syds Wiersma, Gerrit de Vries, Froukje Reitsema, Kate Schlingemann, Martsje de Jong, Marije Roorda en […]
Koroanamaatregels yn alle (streek)talen fan Fryslân

Koroanamaatregels yn alle (streek)talen fan Fryslân

Ynformaasje is van grut belang yn de koroanakrisis. Taal is dêrby in wichtich ynstrumint om boargers te ynformearjen oer wat der spilet. Yn ús twatalige provinsje kin dat yn it Frysk of Nederlânsk, mar ek yn in oare streektaal dy’t ús provinsje ryk is. De taal dy’tst alle dagen thús praatst en goed ferstiest. As […]
Tomke mei net nei buorman Piter

Tomke mei net nei buorman Piter

Ek foar bern is it dreech dat se no net nei pake, beppe of oare famylje en freonen kinne. Tomke wol graach nei buorman Piter, mar dy wennet yn in grut hûs mei oare âlde minsken en dêr mei hy no net hinne. Mar Tomke hat in idee! Foar de bern stiet it Tomke ferhaal […]
Aktiviteiten yn koroanatiid

Aktiviteiten yn koroanatiid

No’t de âlderein yn de fersoargingshûzen gjin besite mear krije meie en it ûnderling kontakt sa folle mooglik beheind wurdt is der grut ferlet fan omtinken foar inoar op in oare manier. Fansels kin neat it persoanlik kontakt ferfange, mar binnen de maatregels dy’t naam binne is der noch wol kontakt en aktiviteiten mooglik. Op […]
Trauma’s kunnen ook in het Fries behandeld worden

Trauma’s kunnen ook in het Fries behandeld worden

Trauma’s kunnen voortaan ook in het Fries behandeld worden. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft het protocol voor zogenoemde EMDR-therapie sinds dinsdag ook in het Fries beschikbaar gesteld. Psychotherapeut Rob Faltin uit Leeuwarden heeft de therapie vertaald naar het Fries. Faltin is oorspronkelijk een Franstalige Zwitser die zichzelf het Fries heeft aangeleerd. Hij behandelt mensen […]
Toskjes poetse mei Tomke

Toskjes poetse mei Tomke

Mondhygiëniste Grietje Storm-Algra uit Drachten ziet veel kinderen in haar praktijk. Voor de kinderopvang, school en peutergroepen heeft ze een voorlichtingskoffertje gemaakt over tandenpoetsen. Die voorlichting kan natuurlijk ook in het Fries worden gegeven. De toskepoetsposter van Tomke en de Tomke by de toskedokter boekjes zorgen voor herkenbaar en laagdrempelige informatie die goed aansluit bij […]
Coassistenten MCL ondersteunen anderstalige patiënten

Coassistenten MCL ondersteunen anderstalige patiënten

Coassistenten in het MCL hebben het initiatief genomen om artsen en andere hulpverleners te helpen bij gesprekken met anderstalige patiënten. Coassistent Rakan Mal, afkomstig uit Saoedi-Arabië, nam het voortouw voor deze ondersteuning in de spreekkamer of aan het bed. “Er zijn heel wat Friese coassistenten die het Nederlands uitstekend beheersen, maar een andere moedertaal hebben. […]
Friestalige hulpmiddelen

Friestalige hulpmiddelen

In samenwerking met zorgprofessionals en organisaties zijn er de afgelopen jaren diverse Friestalige hulpmiddelen verschenen.
Patientinformatie in de eigen taal door Indiveo

Patientinformatie in de eigen taal door Indiveo

Friestalige patiëntinformatie ‘Als patiënten slecht nieuws krijgen van de arts, gaan de alarmbellen af en de luikjes dicht’ vertelt Ralph Koppers, longarts bij het MCL in Leeuwarden. Hij merkt in de praktijk dat de woorden van de arts vaak in een diepe put vallen of heel selectief worden opgenomen. Dat moest anders! Ralph Koppers kwam […]
Bennema State, Noorderbreedte

Bennema State, Noorderbreedte

Bennema State is gelegen in de mooie omgeving van Hurdegaryp. Het levendige zorgcentrum van Noorderbreedte bestaat uit verschillende woonvormen. Zo is er voor bewoners met psychogeriatrische aandoeningen een kleinschalige woonvorm, zijn er woonvormen met zorg en is er een dagcentrum. In Bennemastate in Hardegarijp wordt veel gebruik gemaakt van Friestalig materiaal voor activiteiten met ouderen. […]
Friese Huisartsen Vereniging

Friese Huisartsen Vereniging

De Friese Huisartsen Vereniging (onderdeel van de LHV) zet zich samen met de provincie Fryslân in om meer huisartsen naar Friesland te trekken, om zo het verwachte huisartsentekort te voorkomen. In hun informatiecampagne 11huisartsen.frl geven zij aandacht aan het gebruik van de Friese taal in de huisartsenpraktijk. De website 11huisartsen.frl biedt onder andere informatie over […]
Fries in het ziekenhuis - Medisch Centrum Leeuwarden

Fries in het ziekenhuis - Medisch Centrum Leeuwarden

Taal is van belang voor het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Bij een eerste intake van patiënten wordt er gevraagd naar de thuistaal van de patiënt. Deze thuistaal wordt geregistreerd en in het verdere zorgproces wordt er waar mogelijk rekening gehouden met de taal door zorgverleners die de taal spreken te koppelen aan de patiënt. Het […]
Verpleegkundige handelingen in 7 talen

Verpleegkundige handelingen in 7 talen

Máxima medisch Centrum Veldhoven Een verpleegkundige van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven bedacht een map met uitleg over veel voorkomende handelingen in zeven talen. ‘Patiënten zijn rustiger, ook omdat ze merken dat ze zelf de regie kunnen houden.’ Vind hier meer informatie over op www.nursing.nl.

onderzoek

Hokker taal prate jo

‘Hokker taal prate jo?’ is een verkenning naar het gebruik van (streek)taal in de zorg en naar de beleving die mensen daar zelf bij hebben.

De meerwaarde van streektaal in de zorg

In 2005 heeft Josine Loeven, destijds studente communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente, onderzoek gedaan naar hoe vaak en onder welke omstandigheden er gebruik gemaakt wordt van streektaal in de zorg.

Welsh language awareness in healthcare provision in Wales

Onderzoek Welsh Assembly Government Een onderzoek naar de bepalende momenten waar taal een rol speelt binnen de brede zorg en welzijnssector in Wales.

Draagt streektaal bij aan de kwaliteit van geboden geestelijke zorg?

Onderzoek Kitty Nijboer Wat maakt nu dat mensen door streektaal gemakkelijker ‘ontdooien’ en wat is het belang van het actief gebruiken van streektaal voor de afdeling geestelijke verzorging in het ziekenhuis of zorginstelling?
Onderzoeksvragen voor het HBO

Onderzoeksvragen voor het HBO

In samenwerking met zorgorganisaties in Friesland zijn er meerdere project- en onderzoeksvragen waar taal centraal staat. Taal speelt een grote rol in de zorg en meer onderzoek is nodig.