Onderwijs

Communicatie is de kern van goede zorg en ondersteuning. Taal is de sleutel van goede communicatie. Begrijpt de zorgvrager wat ik bedoel, sluit ik voldoende aan bij de zorgvrager, hoe komt mijn verhaal over en wat bereik ik er mee?

Boartsje mei taal en lit it foar dy wurkje.

De zorgprofessional van de toekomst is taalbewust, weet mensen aan te spreken in hun taal en kent de regionale cultuur. Bij diverse zorg en welzijnsopleidingen in Fryslân is taalbewustzijn en de Friese cultuur onderdeel van het lesaanbod. Wil je ook meer doen met taal in je opleiding?

Waarom het interessant voor u is.
  • achtergrond
  • voorbeelden
  • onderzoek
  • professional aan het woord
Zo kunt u meteen aan de slag.
  • praktische tips
  • activiteiten
  • cursussen
  • workshop
  • producten
  • informatie en contact

achtergrond

Frysktalige aktiviteiten foar de âlderein

Frysktalige aktiviteiten foar de âlderein

Dat wie doe sa is ien fan de projekten fan de Afûk. De ferhalen oer eartiids binne faak de kaai nei oantinkens út âlde tiden. Sa wurde der wer nije ferhalen ta libben brocht.

Taal in MBO zorg en welzijn

Beide MBO opleidingen zorg en welzijn in Friesland bieden een keuzedeel Frysk aan. Studenten volgen de lessen die gericht zijn op de zorgpraktijk en doen hier examen in. Het Friesland College is in september 2019 gestart met een pilot waarbij de opleiding de ruimte krijgt om een deel van de studie naar eigen inzicht mag […]
Taal in projectonderwijs MBO

Taal in projectonderwijs MBO

Projecten taal in de praktijk Vanuit het project Fries in de zorg zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd samen met studenten zorg en welzijn van het MBO in Fryslân.  Belibje it werIn 2019 is onder de naam Belibje it wer een serie themakoffers voor gebruik bij activiteiten in de ouderenzorg ontwikkeld. De studenten hebben meegedacht over de samenstelling […]

voorbeelden

Trauma’s kunnen ook in het Fries behandeld worden

Trauma’s kunnen ook in het Fries behandeld worden

Trauma’s kunnen voortaan ook in het Fries behandeld worden. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft het protocol voor zogenoemde EMDR-therapie sinds dinsdag ook in het Fries beschikbaar gesteld. Psychotherapeut Rob Faltin uit Leeuwarden heeft de therapie vertaald naar het Fries. Faltin is oorspronkelijk een Franstalige Zwitser die zichzelf het Fries heeft aangeleerd. Hij behandelt mensen […]
Toskjes poetse mei Tomke

Toskjes poetse mei Tomke

Mondhygiëniste Grietje Storm-Algra uit Drachten ziet veel kinderen in haar praktijk. Voor de kinderopvang, school en peutergroepen heeft ze een voorlichtingskoffertje gemaakt over tandenpoetsen. Die voorlichting kan natuurlijk ook in het Fries worden gegeven. De toskepoetsposter van Tomke en de Tomke by de toskedokter boekjes zorgen voor herkenbaar en laagdrempelige informatie die goed aansluit bij […]
Coassistenten MCL ondersteunen anderstalige patiënten

Coassistenten MCL ondersteunen anderstalige patiënten

Coassistenten in het MCL hebben het initiatief genomen om artsen en andere hulpverleners te helpen bij gesprekken met anderstalige patiënten. Coassistent Rakan Mal, afkomstig uit Saoedi-Arabië, nam het voortouw voor deze ondersteuning in de spreekkamer of aan het bed. “Er zijn heel wat Friese coassistenten die het Nederlands uitstekend beheersen, maar een andere moedertaal hebben. […]
Streektaal in de zorg

Streektaal in de zorg

Met het project ‘Streektaal in de zorg’ wil de IJsselacademie i.s.m. het Deltion College de zorgverleners die een streektaal spreken stimuleren om dat ook te doen in hun werksituatie.

onderzoek

Hokker taal prate jo

‘Hokker taal prate jo?’ is een verkenning naar het gebruik van (streek)taal in de zorg en naar de beleving die mensen daar zelf bij hebben.

De meerwaarde van streektaal in de zorg

In 2005 heeft Josine Loeven, destijds studente communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente, onderzoek gedaan naar hoe vaak en onder welke omstandigheden er gebruik gemaakt wordt van streektaal in de zorg.

Welsh language awareness in healthcare provision in Wales

Onderzoek Welsh Assembly Government Een onderzoek naar de bepalende momenten waar taal een rol speelt binnen de brede zorg en welzijnssector in Wales.

Draagt streektaal bij aan de kwaliteit van geboden geestelijke zorg?

Onderzoek Kitty Nijboer Wat maakt nu dat mensen door streektaal gemakkelijker ‘ontdooien’ en wat is het belang van het actief gebruiken van streektaal voor de afdeling geestelijke verzorging in het ziekenhuis of zorginstelling?
Onderzoeksvragen voor het HBO

Onderzoeksvragen voor het HBO

In samenwerking met zorgorganisaties in Friesland zijn er meerdere project- en onderzoeksvragen waar taal centraal staat. Taal speelt een grote rol in de zorg en meer onderzoek is nodig.

professional aan het woord

Geeske van Kesteren-Zonderland

Geeske van Kesteren-Zonderland

Kinderfysiotherapeut Ik zie dagelijks in de praktijk dat kinderen opener zijn als ik hen aanspreek in hun eigen taal.
Werom yn de tiid mei Dat wie doe sa

Werom yn de tiid mei Dat wie doe sa

In Doniahiem in Sint-Nicolaasga wonen zestig ouderen. Behalve het zorgcentrum heeft Doniahiem ook een afdeling waar zeven mensen met dementie in een kleinschalige woonvorm wonen.
Titia Boltjes

Titia Boltjes

Medewerker klantenservice Taal is de sleutel om dichter bij elkaar te komen
Michiel Dethmers

Michiel Dethmers

Verslavingsarts Taal is de sleutel tot de best mogelijke zorg
Janneke Mollema

Janneke Mollema

Verpleegkundige traumahelikopter Ik brûk taal om panyk of stress fuort te nimmen
Nik Siemensma

Nik Siemensma

Huisarts Friezen zijn geen piepers, die met iedere snotneus naar de huisarts gaan