Patientinformatie in de eigen taal door Indiveo

Friestalige patiëntinformatie

‘Als patiënten slecht nieuws krijgen van de arts, gaan de alarmbellen af en de luikjes dicht’ vertelt Ralph Koppers, longarts bij het MCL in Leeuwarden. Hij merkt in de praktijk dat de woorden van de arts vaak in een diepe put vallen of heel selectief worden opgenomen. Dat moest anders!

Ralph Koppers kwam in contact met Edwin de Boer en René Adema, beide afgestudeerd aan de Kunstacademie. Creatieve heren die alles willen maken wat hun hoofd bedenkt. Gedrieën kregen ze het idee om dit probleem om te lossen. Samen zijn zij de initiatiefnemers van Indiveo geworden. Ze worden ondersteund door  de programmeurs Daniël , Bernard en Jan. Het team zit vol ambities en wil graag de wereld van patiënt en zorgaanbieder een beetje beter maken.

Informeren met animaties
‘Met Indiveo kunnen zorgverleners gepersonaliseerde informatie sturen naar patiënten over diagnostische onderzoeken en therapie’, legt Edwin de Boer uit, ‘we brengen hoogwaardige informatie interactief bij de patiënt. En blijkt uit feedback van arts of patiënt dat een aanpassing nodig is dan kunnen we de animatie aanpassen.’ In de meeste gevallen krijgen de patiënten als voorbereiding op een onderzoek nog vaak een folder mee. Maar in de praktijk blijkt vaak dat patiënten geschreven informatie slecht tot zich nemen. Bovendien zijn er ook legio mensen die moeite hebben met lezen.

Met animaties wordt de patiënt stapje voor stapje geïnformeerd over de gang van zaken bij een onderzoek. ‘Het is belangrijk voor de patiënt te weten of je op je rug of op je buik moet liggen, of je eerst een prikje krijgt of later een infuus’ vult Ralph aan. ‘Het gaat over heel praktische zaken maar het geeft de patiënt rust en grip op het onderzoek als hij weet wat er gaat gebeuren’. Pictogrammen laten zien hoe patiënten zich kunnen voorbereiden en waar ze op moeten letten, ook na afloop van een behandeling.

Informatie voor de patiënt en zijn netwerk
‘Het gaat zo gemakkelijk’ demonstreert Edwin en hij laat een digitaal ‘folderrek’ met onderzoeken en therapieën zien waar de arts, verpleegkundige of assistente een keuze uit kan maken. ‘Met één klik kiest de arts de ‘folders’, de modules, die voor het onderzoek van belang zijn, en de assistente stuurt deze door naar de patiënt’, vult Ralph Koppers enthousiast aan. De patiënt kan de informatie thuis bekijken op een tijdstip dat hem past, steeds opnieuw en opnieuw.  Bovendien kan de animatie worden doorgestuurd naar familieleden en mantelzorgers. Iedereen heeft dezelfde informatie beschikbaar. Dat is bovendien ook nog eens handig voor de arts. Hij kan de modules meesturen en op afspraak de informatie toelichten als de patiënt daar behoefte aan heeft.

Meer talen
‘We streven naar een zo groot mogelijk aanbod in talen’ vertelt Edwin, ‘we willen vraaggestuurd werken’. In samenwerking met de provincie Fryslân en Taal voor de zorg van de Afûk is gewerkt aan een Friestalige versie.’
’In emotionele situaties valt men graag terug op de moedertaal’ vult Ralph aan ‘het was dus een logische stap om een Friese versie te ontwikkelen. Mensen begrijpen de informatie in de eigen taal beter, en het is, op één of andere manier, minder bedreigend. In Friesland is dan een Friestalige versie ontwikkeld maar in principe kunnen versies ontwikkeld worden voor alle minderheidstalen in Nederland’.

               ‘In principe kan Indiveo in alle talen gemaakt worden’

In de praktijk en in de toekomst
In de vier Friese ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe Drachten, Tjongerschans Heerenveen en Antonius Sneek (en MCL-Harlingen) zijn inmiddels meer dan 6000 patiënten op deze wijze geïnformeerd. Edwin en Ralph ontwikkelen verder, samen met de andere  partners. ‘We zitten nog barstens vol plannen. We willen graag dat deze uitvinding wordt gekoppeld aan het patiëntendossier maar ook dat andere specialistismen hiermee aan de slag gaan. Deze filmpjes zijn immers geschikt voor alle patiënten in Nederland’.

Quotes van gebruikers
“Makkelijker kun je het niet uitleggen, zeer duidelijk.” (Patiënt)

“Er belde vandaag zelfs iemand om te zeggen dat ze het geweldig vond dat we dit stuurden, nu was ze niet zo bang meer voor het onderzoek.” (bronchoscopie / medewerker Nij Smellinghe)

“Prachtige filmpjes!” (Longfunctieanalist MCL)

“Gister ben ik als mantelzorger bij u op de poli geweest en heeft u ons, via indiveo, een paar filmpjes doorgestuurd. Zien er erg goed uit!!” (Mantelzorger)